Najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest cel i idea Programu „Firma z zasadami”?

Naszym celem jest zbudowanie takiej bazy firm, która będzie znana wszystkim z wysokiej jakości obsługi klientów ale i traktowania swoich własnych pracowników. Chcemy, żeby LOGO – chrześcijańska rybka, była realnym znakiem tego, że każdy z nas może ze spokojem korzystać z usług danej firmy a cały proces odbywał się będzie w atmosferze życzliwości oraz wartości, których fundamentem jest chrześcijańskie przesłanie kierowania się dobrem bliźniego.

 1. Jakie korzyści otrzymuje firma dzięki uczestnictwu w Programie

„Firma z zasadami”?

 • Z badań wiemy, że w 85 % firma wyróżniająca się naszym certyfikatem z zasady powiększa grono swoich klientów i jest polecana tzw. drogą pantoflową kolejnym zainteresowanym. Z doświadczenia wiadomo, że taka reklama jest najcenniejsza a pozytywny wizerunek firmy staje się trwałym elementem w świadomości potencjalnych klientów.
 • Firma staje się częścią wspólnoty, która kierując się dobrem, szacunkiem do drugiego człowieka, uczciwością oraz lojalnością w stosunku do klientów, kontrahentów i pracowników staje się tym samym silną i wyróżniającą się marką na rynku.
 • Pracownicy firm w naszej bazie poświadczają, że chętniej angażują się w działalność swojego Pracodawcy, gdyż wartości, którymi się kieruje szefostwo przekładają się na dobre traktowanie i płacę każdego z nich. Dzięki temu rzadko dochodzi do wymiany zespołu a to procentuje stabilnością i długofalowym rozwojem firmy.

Ma możliwość dotarcia do nowych klientów poprzez:

 • Promocję w postaci postu z informacją o prowadzonej działalności na oficjalnym profilu Programu „Firma z zasadami” na facebook.com
 • Zamieszczenie artykułu-wywiadu o firmie na blogu na stronie blog.firmazzasadami.pl.
 • Promocję wizytówki firmy na stronie internetowej Programu „Firma z zasadami” (w postaci logo, nazwy firmy oraz miejsca jej siedziby).
 • Stanie się bardziej konkurencyjna.
 • Reprezentanci, właściciele firmy własnoręcznie podpisują się pod deklaracją, w której zobowiązują się do postępowania zgodnie z określonymi zasadami czyli min. pogodą ducha, byciem pomocnym, postępowaniem z szacunkiem do drugiego człowieka oraz uczciwością za co ręczą własnym dobrym imieniem. Tym samym zobligowani są do dopilnowania powyższego tak u samych siebie, jak i u swoich pracowników. To przekłada się, jak wiemy, na pewną odpowiedzialność, co zmienia często atmosferę pracy na lepszą niż dotychczas pod każdym względem.

MASZ WPŁYW!!! - oznacza, że każdy może wydać opinię lub zanegować uczestnictwo danej firmy swoim wpisem na naszej stronie – zakładka MASZ WPŁYW! Tym samym wartość uczestnictwa w Programie "Firma z zasadami" wzrasta wraz z upływem czasu, gdyż im dłużej firma jest członkiem Programu, tym bardziej staje się wiarygodna. Dla klientów znaczy to, że przez wskazany okres (od początku uczestnictwa w Programie) firma nie miała niezadowolonego klienta/pracownika/kontrahenta.

 1. W jaki sposób są weryfikowane firmy przystępujące do Programu?

Chcąc przystąpić do Programu „Firma z zasadami” przedsiębiorca:

 • wpisuje wszystkie niezbędne dane / zakładka DOŁĄCZ DO BAZY FIRM
 • zobowiązany jest do krótkiego przedstawienia dlaczego dana firma powinna otrzymać Certyfikat ( uzasadnić, że funkcjonuje na podstawie zgodnej z hasłem przewodnim Programu Firmy z Zasadami oraz przekonać nas, że wartości, które są bazą promowanego przez nas działania istotnie funkcjonują w danym przedsiębiorstwie)
 • obowiązkowo podpisuje DEKLARACJĘ pod odpowiedzialnością zgodną z prawem cywilnym jakie obowiązuje w naszym kraju.
 • pozostała procedura weryfikacji opiera się na wykorzystaniu wszystkich spośród dostępnych narzędzi weryfikacyjnych.

MASZ WPŁYW! - Jeśli jakikolwiek klient zgłosi fundacji nieprzestrzeganie zasad Programu przez daną firmę, a Członkowie Zespołu to potwierdzą, w takiej sytuacji certyfikat może zostać odebrany. W ten sposób klienci wiedzą,widząc LOGO Programu "Firma z zasadami" u danego przedsiębiorcy, że firma jest nadal uczciwa czyli do dnia dzisiejszego nie miała niezadowolonego klienta).

WAŻNE!

We wszystkich innych programach certyfikujących istniejących na rynku, certyfikat otrzymuje się po jednorazowej weryfikacji firmy. Tak więc po wielu miesiącach a nawet latach firma może nadal posługiwać się certyfikatem, mimo, że była sprawdzona tylko raz przed nadaniem wyróżnienia.

W przypadku posiadania certyfikatu Programu „Firma z zasadami” Uczestnik i reprezentowana przez niego firma są ciągle weryfikowani:

 • przez klientów,
 • przez pracowników,
 • przez kontrahentów.

Certyfikat może zostać odebrany przedsiębiorcy przez fundacje po potwierdzeniu negatywnych opinii czy jakichkolwiek zarzutów. Tym samym nasz certyfikat jest żywym i aktualnym obrazem tego co zawiera nasza BAZA FIRM. I na tym nam bardzo zależy!!! MASZ WPŁYW!

 1. Jakie są koszty przystąpienia do Programu "Firma z zasadami"?

Program certyfikowania przedsiębiorstw „Firma z zasadami” prowadzony jest przez fundacje „To co najważniejsze” z siedzibą w Gdyni. Jej celem nie jest zysk, lecz promocja etycznie działających firm na terenie Polski ale również pozyskiwanie kolejnych chętnych na podjęcie wyzwania zawartego w naszej IDEI PROGRAMU.

Tak więc wszystkie środki finansowe pozyskane przez fundacje przeznaczane są na pokrycie kosztu projektu. Zarząd Fundacji nie pobiera i nigdy nie pobierał żadnych wynagrodzeń.

Certyfikat „Firmy z zasadami przygotowany specjalną metodą dokument zabezpieczony przed kopiowaniem, w ozdobnej ramie z prawem do korzystania z prawnie chronionego logo/znakiem Programu „Firma z zasadami” na wszelkich materiałach marketingowych Uczestnika Programu. Koszty obsługi i materiałów jednej firmy w bazie – bez ograniczenia czasowego – wynosi 300 zł.

 1. Na co przeznaczane są pieniądze pozyskane z opłat od Uczestników Programu „Firma z zasadami”?

Wszystkie pieniądze przeznaczone są na koszty projektu (patrz pkt.4).

 1. Na jaki okres czasu Uczestnik otrzymuje certyfikat Programu?

Przedsiębiorca otrzymuje certyfikat „Firmy z zasadami” na czas nieokreślony. To znaczy, że opłata dokonana przed przystąpieniem do Programu jest opłatą jednorazową i dotyczy całego okresu udziału firmy w Programie. W ten sposób przedsiębiorcy nie muszą się obawiać dodatkowych opłat wynikających z uczestnictwa w Programie.

 1. Co dzieje się w przypadku naruszenia zasad Programu?

Każdy kontrahent, klient lub pracownik firmy posługującej się certyfikatem „Firmy z zasadami” ma prawo do zgłoszenia naruszenia zasad Programu przez ową firmę.

MASZ WPŁYW!!!

Warto przypomnieć, iż pod przestrzeganiem zasad zapisanych w deklaracji podpisał się własnoręcznie i świadomie przedsiębiorca ją reprezentujący.

Jeśli jakakolwiek osoba zgłosi fundacji nieprzestrzeganie zasad Programu wypełniając formularz zgłoszeniowy (dostępny na www.firmazzasadami.pl/masz-wplyw) lub w inny sposób (np. poprzez wiadomość e-mail) podając swoje dane kontaktowe, nazwę firmy oraz opisując powód zgłoszenia naruszenia zasad Programu Członek Zespołu potwierdza otrzymanie zgłoszenia oraz kontaktuje się z reprezentantem firmy w celu wyjaśnienia sprawy. W ten sposób wciela się w rolę mediatora i stara się wyjaśnić zaistniała sytuację uważnie słuchając obu stron.

Tylko za zgodą zgłaszającego przekazujemy jego dane weryfikowanej firmie. W przypadku potwierdzenia się zarzutów ze strony klienta/pracownika/kontrahenta oraz braku dobrej woli potrzebnej do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji Fundacja natychmiast odbiera certyfikat oraz prawa do wykorzystywania logo programu.

Zgodnie z regulaminem firma tracąca certyfikat ma możliwości ubiegania się o ponownie przyjęcie do Programu po upływie 6 miesięcy od dnia unieważnienia udziału w Programie, pod warunkiem pozytywnej opinii Kapituły.

Wartość uczestnictwa w Programie "Firma z zasadami" wzrasta wraz z upływem czasu, gdyż im dłużej firma jest członkiem Programu, tym bardziej staje się wiarygodna. Dla klientów znaczy to, że przez wskazany okres,od początku uczestnictwa w Programie, konkretna firma nie miała niezadowolonego klienta/pracownika/kontrahenta.

 1. Czym jest Kapituła Programu?

Kapituła Programu „Firma z zasadami” to zespół składający się z przedstawicieli Organizatorów Programu, czyli osób powszechnie szanowanych i decydujących w sprawie przyznania certyfikatu przedsiębiorcy ubiegającego się o wyróżnienie.

Kapitułę Programu stanowi 5 członków z różnych środowisk. Elementem, który łączy te osoby jest wiara w słuszność istniejącej inicjatywy oraz potrzeba tworzenia i rozwijania przyjaznego środowiska biznesowego.

Aktualny skład Kapituły Programu można sprawdzić na www.firmazzasadami.pl/kapitula.

 1. Czy certyfikat jest związany z wiarą?

Nie, nie jest.

Nawet niewierzący, ale działający etycznie przedsiębiorca ma prawo otrzymać nasz certyfikat.

Program „Firma z zasadami” promuje wartości chrześcijańskie, a prowadząca go fundacja nie jest związana z żadnym kościołem. Wśród nas są ludzie o różnych poglądach ale wszyscy opieramy się na wartościach chrześcijańskich.

Wierzymy, że żyjąc tymi wartościami na co dzień można bardzo dobrze funkcjonować także w dziedzinie biznesu. Zależy nam, żeby wszyscy wątpiący w uniwersalność a zarazem siłę jaką jest kierowanie się dobrem bliźniego pod każdym względem i na każdej płaszczyźnie naszego życia, ujrzeli i przekonali się jak niezwykłe jest być dobrodziejstwem dla innych i jakie z tego płyną dobra dla nas i naszych rodzin.

Ideą Programu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni biznesu i życia, w której chce się pracować, przebywać i realizować. Hasłem przewodnim w myśl, którego działamy jest: „pozytywne nastawienie i bycie pomocnym”. Tworzymy, wspieramy oraz promujemy społeczność przedsiębiorców, klientów, kontrahentów oraz pracowników, dla których dobro, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość oraz lojalność są najważniejsze.

Biznes i wartości chrześcijańskie są naszym zdaniem nierozłączne. Kierowanie się wartościami chrześcijańskimi, to gwarancja zawodowej satysfakcji i sukcesu ekonomicznego. Program łączy więc ludzi różnych środowisk, którzy w swoim życiu kierują się wartościami chrześcijańskimi nawet jeśli sami są niewierzący.

 1. Ile firm przystąpiło do Programu?

Jest nas już obecnie prawie dwa tysiące przedsiębiorców z całego kraju. Jednak liczba ta wciąż się zmienia przez kolejnych chętnych rejestrujących się w BAZIE FIRM naszego Programu.

 1. Kiedy powstał Program „Firma z zasadami”?

Z końcem 2014 roku. Z każdym rokiem Program cieszy się coraz większą popularnością za sprawą swojej formuły oraz atrakcyjności dla przedsiębiorców. Atrakcyjność polega na tym, że u nas trzeba się wysilić i pokazać z naprawdę dobrej strony. Mało tego, należy utrzymać jakość działalności i wizerunku co jest wyzwaniem. Przedsiębiorcy to jednak ambitni ludzie sukcesu, cokolwiek on oznacza, więc wielu chętnie podejmuje wyzwanie przez nas postawione!

Dzięki temu utrzymują się na rynku i coraz lepiej funkcjonują. Pod warunkiem realnie stosowanych zasad działania potwierdzonych CERTYFIKATEM.

 1. Czym zajmuje się Fundacja?

W tej chwili głównym projektem fundacji jest Program „Firma z zasadami”. Zgodnie ze statutem fundacji jej celami są także:

 • Podtrzymywanie oraz upowszechnianie wiedzy, nauki oraz rozwoju świadomości kulturowej, społecznej, religijnej, myśli cywilizacyjnej i filozoficznej.
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność naukowa oraz naukowo-techniczna.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności, godności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 • Organizacja wolontariatu.
 1. Jakie dokumenty opisują zasady Programu „Firma z zasadami”?

Głównymi dokumentami są:

 • regulamin Programu
 • deklaracja uczestnictwa

(dostępne na stronie www.firmazzasadami.pl).

 1. Czy jeśli znam przedsiębiorstwo, które moim zdaniem zasługuje na miano „Firmy z zasadami”, to czy mogę zgłosić je do Programu?

Oczywiście! MASZ WPŁYW!

Jeśli w swoim otoczeniu znają Państwo przedsiębiorcę, który zasługuje na certyfikat Programu „Firma z zasadami”, a sam nie słyszał o naszym Programie prosimy o zgłoszenie jego kandydatury wypełniając krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny na www.firmazzasadami.pl/masz-wplyw.

Członek Zespołu Programu skontaktuje się z nim i zaproponuje udział w Programie.

 1. Czy uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie?

Uczestnik przystępuje do Programu na czas nieokreślony. To zaszczyt być naszym przedstawicielem więc panuje w tej kwestii absolutna dobra wola i chęć.

W każdej chwili może wystąpić z Programu bez okresu wypowiedzenia, lecz powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Organizatora wysyłając wiadomość. Odstąpienie od udziału w Programie nie wiąże się dla przedsiębiorcy z jakimikolwiek kosztami.