Najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest cel i idea Programu „Firma z zasadami”?

Celem Programu jest zwiększanie poziomu zaufania do przedsiębiorców. Ciągle jesteśmy klientami robiąc codzienne zakupy, tankując samochód, czy szukając przedszkola dla swego dziecka. Będąc klientami na każdym kroku musimy uważać. Poprzez nasz projekt chcemy zwiększyć poziom zaufania przedsiębiorców dla nas wszystkich, bo przecież wszyscy jesteśmy klientami. Poprzez logo "Firmy z zasadami" przedsiębiorca przekazuje swoim klientom informacje, że jest uczciwy, pomocny i pozytywnie nastawiony. Ideą programu „Firma z zasadami” jest stworzenie przyjaznej przestrzeni biznesu i życia, w której chce się pracować przebywać i realizować. Podbudową Programu są wartości chrześcijańskie, z których wyrastamy.

 1. Jakie korzyści otrzymuje firma dzięki uczestnictwu w Programie

„Firma z zasadami”?

 • Przystępuje do społeczności osób, dla których najważniejszymi wartościami są: dobro, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość oraz lojalność w stosunku do klientów, kontrahentów i pracowników. Wspólnie z innymi przedsiębiorcami chce budować silną społeczność etycznych firm hołdując w ten sposób ponadczasowym oraz uniwersalnym wartościom na podbudowie wartości chrześcijańskich.
 • Ma możliwość dotarcia do nowych klientów poprzez:
 • Zarejestrowanie danych reprezentowanej firmy w bazie „Firm z zasadami” na stronie firmazzasadami.pl.
 • Promocję postu z informacją o prowadzonej działalności na oficjalnym profilu Programu „Firma z zasadami” na facebook.com.
 • Zamieszczenie artykułu-wywiadu o firmie na blogu na stronie blog.firmazzasadami.pl.
 • Promocję wizytówki firmy na stronie internetowej Programu „Firma z zasadami” (w postaci logo, nazwy firmy oraz miejsca jej siedziby).
 • Stanie się bardziej konkurencyjna:
 • Klient zdecyduje się na produkty lub usługi firmy, u której zauważy aktualne logo Programu „Firma z zasadami”. Konsument może mieć w ten sposób pewność, że firma działa etycznie i zgodnie z uniwersalnymi wartościami. Jak dowodzą przeprowadzone badania, aż 85% uczestników Programu potwierdza jego pozytywny wpływ na wizerunek firmy, co liczy się z punktu widzenia zarówno kontrahentów, jak i pracowników.
 • W firmie wzrośnie motywacja do etycznego postępowania w stosunku do klientów, pracowników oraz kontrahentów – reprezentanci (właściciele) firmy własnoręcznie podpisują się pod deklaracją, w której zobowiązują się do postępowania zgodnie z określonymi zasadami(pogodą ducha, byciem pomocnym, postępowaniem z szacunkiem do drugiego człowieka oraz uczciwością).

Wartość uczestnictwa w Programie "Firma z zasadami" wzrasta wraz z upływem czasu, gdyż im dłużej firma jest członkiem Programu, tym bardziej staje się wiarygodna. Dla klientów znaczy to, że przez wskazany okres (od początku uczestnictwa w Programie) firma nie miała niezadowolonego klienta/pracownika/kontrahenta.

 1. W jaki sposób są weryfikowane firmy przystępujące do Programu?

Chcąc przystąpić do Programu „Firma z zasadami” przedsiębiorca sam decyduje jak długo ma trwać okres weryfikacji oraz ile chce na to przeznaczyć pieniędzy. Proponujemy dwie ścieżki procedury przyznania certyfikatu (graficzny schemat przedstawiający procedurę dostępny jest na www.firmazzasadami.pl/procedura-przyznania):

 • Firma zarejestrowana w bazie przez okres minimum 6 miesięcy. Pod koniec tego okresu rozpoczyna się uproszczona procedura weryfikacyjna trwająca około 1 tygodnia (całkowity czas zależny jest m.in. od ilości firm poddawanych jednoczesnej weryfikacji, ilości pracy członków Zespołu oraz Partnerów Programu).
 • Firma niezarejestrowana w bazie, która chce przystąpić do Programu pomijając 6 miesięczny okres rejestracji w bazie. Procedura sprawdzająca trwa około 1 miesiąca (całkowity czas zależny jest m.in. od ilości firm poddawanych jednoczesnej weryfikacji, ilości pracy członków Zespołu oraz Partnerów Programu).

W obu przypadkach procedura weryfikacji opiera się na wykorzystaniu kilku bądź wszystkich spośród dostępnych narzędzi weryfikacyjnych opracowanych przez Zespół Programu. Ilość wykorzystanych narzędzi zależna jest od przebiegu procesu weryfikacji. Jeśli np. w stosunku do danej firmy zostały wykorzystane 4 narzędzia, które potwierdzają uczciwość i wiarygodność przedsiębiorstwa Członek Zespołu może podjąć decyzje o zakończeniu procedury. W sytuacji, gdy zostały wykorzystane wspomniane wcześniej 4 narzędzia sprawdzające, a na podstawie któregoś z nich zdaniem Członka Zespołu poziom wiarygodności względem firmy nie jest zadowalający może on zadecydować o wykorzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi. Więcej na temat narzędzi weryfikujących, którymi posługują się Członkowie oraz Partnerzy Programu można dowiedzieć się poprzez bezpośredni kontakt z fundacją.

Jeśli jakikolwiek klient zgłosi fundacji nieprzestrzeganie zasad Programu przez daną firmę, a Członkowie Zespołu to potwierdzą, w takiej sytuacji certyfikat może zostać odebrany. W ten sposób klienci wiedzą (widząc logo Programu "Firma z zasadami" u danego przedsiębiorcy), że firma jest uczciwa (do dnia dzisiejszego nie miała niezadowolonego klienta). We wszystkich innych programach certyfikujących, które istnieją na rynku certyfikat otrzymuje się po jednokrotnej weryfikacji firmy. Za miesiąc, za pół roku, za rok taka firma może nadal posługiwać się certyfikatem, mimo, że była sprawdzona tylko raz przed nadaniem wyróżnienia. W przypadku posiadania certyfikatu Programu „Firma z zasadami” Uczestnik i reprezentowana przez niego firma są ciągle weryfikowany – przez każdego klienta, pracownika, kontrahenta. W każdej chwili certyfikat może zostać odebrany przedsiębiorcy przez fundacje (oczywiście w przypadku, gdy potwierdzi się zasadność negatywnych opinii).

Aktualność uczestnictwa w projekcie (możliwa do sprawdzenia po wpisaniu danych firmy (na www.firmazzasadami.pl/firmy-z-zasadami) potwierdza, że od czasu rejestracji w Programie „Firma z zasadami” (wpisu do bazy lub nadania certyfikatu) do chwili obecnej dana firma nie miała niezadowolonego klienta. Jeżeli jakiś klient korzystając z usługi lub otrzymując produkt od owej firmy nie będzie z nich zadowolony, a zauważy logo Programu w biurze lub na stronie internetowej przedsiębiorstwa ma prawo zgłosić to zdarzenie fundacji.

 1. Jakie są koszty przystąpienia do Programu "Firma z zasadami"?

Program certyfikowania przedsiębiorstw „Firma z zasadami” prowadzony jest przez fundacje „To co najważniejsze” z siedzibą w Gdyni. Jej celem nie jest zysk, lecz promocja etycznie działających firm działających na terenie Polski. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez fundacje przeznaczane są na działania marketingowe, których celem jest promocja firm uczestniczących w Programie oraz na pokrycie kosztów procedury sprawdzającej.

 • Podstawowy wpis danych o Uczestniku do bazy „Firm z zasadami” (na firmazzasadami.pl) obejmujący: nazwę firmy, branżę, dokładny adres siedziby, numer NIP, numer telefonu, adres strony www, adres poczty elektronicznej oraz wizytówkę firmy jest bezpłatny.
 • Pakiet materiałów promocyjnych z logiem Programu „Firma z zasadami” (obejmujący m.in. kubek, długopis, żeton do wózków sklepowych, naklejki na samochód i drzwi wejściowe, taśmę pakową, kalendarz oraz inne aktualnie dostępne gadżety) przewidziany jest dla firm przystępujących do Programu „Firm z zasadami” jest bezpłatny.
 • Usługa marketingowa w wysokości 79 złotych netto obejmująca:
 • Umieszczenie banneru reklamowego Uczestnika Programu na stronie www.firmazzasadami.pl i wyświetlanego przez okres min. dwóch tygodni.
 • Stworzenie i opublikowanie (na blog.firmazzasadami.pl) artykułu-wywiadu na postawie przeprowadzonej rozmowy z Uczestnikiem Programu oraz jego promocja na oficjalnym profilu Programu na Facebooku.
 • Stworzenie, opublikowanie oraz promocja (sponsorowana) postu o Uczestniku na oficjalnym profilu Programu na Facebooku (przeciętny tego typu post dociera do kilku tysięcy potencjalnych klientów w okolicy siedziby uczestnika Programu.
 • Certyfikat „Firmy z zasadami” w wysokości 99 lub 360 złotych netto – przygotowany specjalną metodą dokument zabezpieczony przed kopiowaniem, w ozdobnej ramie z prawem do korzystania z prawnie chronionego logo/znakiem Programu „Firma z zasadami” na wszelkich materiałach marketingowych Uczestnika Programu.

 

 1. Na co przeznaczane są pieniądze pozyskane z opłat od Uczestników Programu „Firma z zasadami”?
 • Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu weryfikacji względem Nowego Uczestnika Programu.
 • Na promocję firm uczestniczących w Programie „Firma z zasadami”.
 1. Jak dopełnić formalności związanych z przystąpieniem do Programu?

Każda firma, która identyfikuje się z wartościami zapisanymi w deklaracji uczestnictwa w Programie może do niego przystąpić (działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z o.o. oraz każda inna spółka). Pracownicy fundacji starają się dotrzeć do potencjalnych Uczestników Programu za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, poczty elektronicznej (w formie wiadomości e-mail) lub bezpośrednio informując o Programie „Firma z zasadami” (Partnerzy Programu). Ponadto reprezentant firmy może ją samodzielnie zgłosić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej (www.firmazzasadami.pl/dolacz).

Członek Zespołu Programu „Firma z zasadami” wysyła wiadomość na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, która stanowi potwierdzenie rejestracji w bazie „Firm z zasadami”. W wiadomości zawarte są najważniejsze informacje o Programie, oferowanych usługach i korzyściach wynikających z uczestnictwa w projekcie, a także deklaracje niezbędną do otrzymania certyfikatu. Po czytelnym wypełnieniu (imieniem i nazwiskiem reprezentanta, nazwą firmy, opcjonalnie nazwą miejscowości) oraz świadomym podpisie pod listą zasad i wartości Programu Uczestnik wysyła skan dokumentu w wiadomości zwrotnej lub wysyła papierową wersje deklaracji na adres:

„To co najważniejsze” Fundacja

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

W dalszej kolejności członek Zespół Programu kontaktuje się z osobą zgłaszająca przedsiębiorstwo i ustala szczegóły zamówienia (na podstawie wybranych opcji w formularzu zgłoszenia). Wpis firmy do bazy „Firm z zasadami" jest bezpłatny, a w przypadku wyboru pozostałych opcji wystawiona zostaje faktura pro forma z 7-dniowym terminem płatności. Po jej opłaceniu w przypadku:

 • Firmy zarejestrowanej minimum 6 miesięcy w bazie lub firmy chcącej otrzymać certyfikat po upływie minimum 6-miesięcznej obecności w bazie przeprowadzona zostaje uproszczona procedura weryfikacji (trwająca około 1 tygodnia). Wraz z końcem wymaganego okresu reprezentant otrzymuje oficjalną informacje o wyniku audytu. W przypadku pozytywnej decyzji Kapituły Programu za pośrednictwem firmy kurierskiej przedsiębiorca otrzymuje: certyfikat „Firmy z zasadami”, bezterminową licencje na użytkowanie znaku Programu oraz bezpłatny pakiet gadżetów marketingowych Programu.
 • Firmy niezarejestrowanej minimum 6 miesięcy w bazie i chcącej szybciej otrzymać certyfikat Programu przeprowadzony zostaje pełny proces weryfikacji (trwający około 1 miesiąca). Wraz z końcem tego okresu reprezentant otrzymuje oficjalną informacje o wyniku audytu. W przypadku pozytywnej decyzji Kapituły Programu za pośrednictwem firmy kurierskiej przedsiębiorca otrzymuje: certyfikat „Firmy z zasadami”, bezterminową licencje na użytkowanie znaku Programu oraz bezpłatny pakiet gadżetów marketingowych Programu.
 1. Na jaki okres czasu Uczestnik otrzymuje certyfikat Programu?

Przedsiębiorca otrzymuje certyfikat „Firmy z zasadami” na czas nieokreślony. To znaczy, że opłata dokonana przed przystąpieniem do Programu (tzw. opłata weryfikacyjna) jest opłatą jednorazową i dotyczy całego okresu udziału firmy w Programie. W ten sposób przedsiębiorcy nie musza się obawiać dodatkowych opłat wynikających z uczestnictwa w Programie (np. opłat miesięcznych, kwartalnych lub rocznych). Okres ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy dołączyli do Programu po 1 lutym 2017 roku).

 1. Co dzieje się w przypadku naruszenia zasad Programu?

Każdy kontrahent, klient lub pracownik firmy posługującej się certyfikatem „Firmy z zasadami” ma prawo do zgłoszenia naruszenia zasad Programu przez ową firmę. Warto wspomnieć, iż pod przestrzeganiem zasad zapisanych w deklaracji podpisał się własnoręcznie i świadomie przedsiębiorca ją reprezentujący. Jeśli jakakolwiek osoba zgłosi fundacji nieprzestrzeganie zasad Programu wypełniając formularz zgłoszeniowy (dostępny na www.firmazzasadami.pl/masz-wplyw) lub w inny sposób (np. poprzez wiadomość e-mail) podając swoje dane kontaktowe, nazwę firmy oraz opisując powód zgłoszenia naruszenia zasad Programu Członek Zespołu potwierdza otrzymanie zgłoszenia oraz kontaktuje się z reprezentantem firmy w celu wyjaśnienia sprawy. W ten sposób wciela się w rolę mediatora i stara się wyjaśnić zaistniała sytuację uważnie słuchając obu stron. Jeśli klient/kontrahent/pracownik z różnych przyczyn chce zachować swoją anonimowość musi o tym poinformować w zgłoszeniu. W przypadku potwierdzenia się zarzutów ze strony klienta/kontrahenta/pracownika oraz braku dobrej woli potrzebnej do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i współpracy ze strony przedsiębiorcy fundacja zgodnie z regulaminem Programu może odebrać mu prawo do posługiwania się certyfikatem, Programu.

W takiej sytuacji członek Zespołu Programu prosi przedsiębiorcę o zwrot certyfikatu oraz unieważnia jego aktualność na stronie interentowej. Od tego momentu przedsiębiorca nie ma prawa do korzystania z logo Programu. Zgodnie z regulaminem ma możliwości ubiegania się o ponownie przyjęcie do Programu po upływie 6 miesięcy od dnia unieważnienia udziału w Programie, pod warunkiem pozytywnej opinii Kapituły.

Wartość uczestnictwa w Programie "Firma z zasadami" wzrasta wraz z upływem czasu, gdyż im dłużej firma jest członkiem Programu, tym bardziej staje się wiarygodna. Dla klientów znaczy to, że przez wskazany okres (od początku uczestnictwa w Programie) firma nie miała niezadowolonego klienta/pracownika/kontrahenta.

 1. class="font16">Czym jest Kapituła Programu?

Kapituła Programu „Firma z zasadami” to zespół składający się z przedstawicieli Organizatorów Programu, czyli osób powszechnie szanowanych i decydujących w sprawie przyznania certyfikatu przedsiębiorcy ubiegającego się o wyróżnienie. Kapitułę Programu w kadencji na lata 2014 – 2019 stanowi 5 członków z różnych dziedzin życia oraz odmiennych pasjach. Elementem, który łączy te osoby jest wiara w słuszność istniejącej inicjatywy oraz potrzeba tworzenia i rozwijania przyjaznego środowiska biznesowego. Aktualny skład Kapituły Programu można sprawdzić na www.firmazzasadami.pl/kapitula.

 1. Czy certyfikat jest związany z wiarą?

Program „Firma z zasadami” promuje wartości uniwersalne, a prowadząca go fundacja nie jest związana z żadnym kościołem. Nie wywodzimy się z żadnego kościoła, ale współpracujemy z środowiskami chrześcijańskimi. Ideą Programu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni biznesu i życia, w której chce się pracować, przebywać i realizować. Podbudową są wartości chrześcijańskie, z których wyrastamy, a hasłem przewodnim w myśl, którego działamy jest: „pozytywne nastawienie i bycie pomocnym”. Chcemy tworzymy, wspierać oraz promować społeczność przedsiębiorców, klientów, kontrahentów oraz pracowników, dla których dobro, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość oraz lojalność są najważniejsze.

Biznes i wartości chrześcijańskie są nierozłączne. Jesteśmy przekonani, że w czasach, kiedy biznes nieustannie poszukuje nowych możliwości i obszarów działania, a nawet je kreuje, kierowanie się wartościami chrześcijańskimi, to gwarancja zawodowej satysfakcji i sukcesu ekonomicznego. Fundacja „To co najważniejsze” nie jest także związana z żadną organizacja kościelną.

 1. Ile firm przystąpiło do Programu?

Do Programu „Firma z zasadami” dołączyło już kilkuset przedsiębiorców z całego kraju. Reprezentant firmy ma do wyboru rejestracje w bazie „Firm z zasadami”, dzięki czemu zwiększają swoją rozpoznawalność na rynku oraz głośno mówi o wyznawaniu wartości zapisanych w regulaminie Programu potwierdzając to certyfikatem. W tym przypadku przedsiębiorca w pełni świadomie podpisuje się pod deklaracją Programu.

 1. Kiedy powstał Program „Firma z zasadami”?

Z końcem 2014 roku. Z każdym rokiem Program cieszy się coraz większą popularnością za sprawą swojej formuły oraz atrakcyjności dla przedsiębiorców.

 1. Czym zajmuje się Fundacja?

W tej chwili głównym projektem fundacji jest Program „Firma z zasadami”. Zgodnie ze statutem fundacji jej celami są także:

 • Podtrzymywanie oraz upowszechnianie wiedzy, nauki oraz rozwoju świadomości kulturowej, społecznej, religijnej, myśli cywilizacyjnej i filozoficznej.
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność naukowa oraz naukowo-techniczna.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności, godności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 • Organizacja wolontariatu.
 1. Jakie dokumenty opisują zasady Programu „Firma z zasadami”?

Głównymi dokumentami są: regulamin Programu oraz deklaracja uczestnictwa (dostępne na stronie www.firmazzasadami.pl).

 1. Czy jeśli znam przedsiębiorstwo, które moim zdaniem zasługuje na miano „Firmy z zasadami”, to czy mogę zgłosić je do Programu?

Oczywiście jest taka możliwości. Jeśli w swoim otoczeniu znają Państwo przedsiębiorcę, który zasługuje na certyfikat Programu „Firma z zasadami”, a sam nie słyszał o naszym Programie prosimy o zgłoszenie jego kandydatury wypełniając krótki formularz zgłoszeniowy (dostępny na www.firmazzasadami.pl/masz-wplyw). Członek Zespołu Programu skontaktuje się z nim i zaproponuje udział w Programie.

 1. Czy uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie?

Uczestnik przystępuje do Programu na czas nieokreślony. W każdej chwili może wystąpić z Programu bez okresu wypowiedzenia, lecz powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Organizatora (fundację) wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną, elektroniczną lub informując o tym telefonicznie. Odstąpienie od udziału w Programie nie wiąże się dla przedsiębiorcy z jakimikolwiek kosztami.