Przywództwo 1. Wartości

 

Rzeczywiste powodzenie przywództwa wg wartości zależy od tego jak wyraźnie zostały określone i uszeregowane wartości i na ile przywódca nimi żyje. Wszyscy patrzą, jeżeli lider żyje sformułowanymi przez siebie wartościami, inni będą gotowi pójść za jego przykładem.

Wartości stanowią to, co kieruje zachowaniem ludzi w organizacji, nienegocjowalne zasady, ukazujące charakter przywódcy. Spisane i klarowne wartości ma mniej niż 10% organizacji na całym świecie. A jednak wartości mają duże znaczenie, ponieważ kierują postępowaniem osób pracujących nad osiągnięciem wyznaczonego nadrzędnego celu i nad realizacją wizji przyszłości.

Większość z firm, które określiły swoje wartości, albo ma ich zbyt wiele, albo nie uszeregowało ich względem ważności. Badania pokazują, że jeżeli chcemy wywierać rzeczywisty wpływ na zachowanie pracowników, to nie możemy eksponować więcej niż trzech lub czterech wartości, gdyż ludzie nie są w stanie skoncentrować się na większej ich liczbie.

Dlaczego ważne jest, aby sformułować i uszeregować wartości ? Ponieważ życie polega na konfliktach wartości ! Gdy owe konflikty się pojawią, ludzie muszą wiedzieć, na których  wartościach przede wszystkim mają się skupić. Bez podanych wytycznych stworzą własne priorytety, a to może oddalić organizację od wypełnienia założonego celu i realizacji wizji przyszłości.

Nawet jeżeli wartości „wybrzmiewają” w organizacji i mają one określoną kolejność same przez się nie doprowadzą do osiągnięcia nadrzędnego celu ani do realizacji wizji przyszłości, dopóki nie zostaną przekute na czyny. Wyjaśnienie w jaki sposób wartości przekładają się na sposób postępowania, prowadzi do odpowiedzialności i umożliwia ocenę postępu.

CASE (praktyczny przykład)

Walt Disney sformułował i uszeregował cztery wartości operacyjne swojej firmy: bezpieczeństwo uprzejmość, widowiskowość i efektywność. Większość ludzi myśląc o Disneyu na pierwsze miejsce wysunęłoby uprzejmość, po niej stawiając efektywność. Uważają bowiem, że drugie pod względem ważności jest zarabianie pieniędzy. Na dalszym planie widząc bezpieczeństwo a na końcu widowiskowość. Tymczasem nadrzędnym priorytetem Disneya było bezpieczeństwo. Disney wiedział, że bezpieczeństwo musi znaleźć się przed uprzejmością, widowiskowością i efektywnością, ponieważ gdyby goście opuszczali park rozrywki na noszach, nie mieliby na twarzy tego samego uśmiech, z którym do niego przybyli. Zwarzywszy na fakt, że firma ma na celu uszczęśliwianie ludzi, brzmi to wiarygodnie.

Dlatego jeżeli członek personelu, usłyszy nagle krzyk, to zgodnie z uznawanymi przez Disneya wartościami, natychmiast przeprosi i zajmie się wartością numer jeden – zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dlaczego ważna jest świadomość, że efektywność – zajmuje czwartą pozycję na liście wartości ? Przede wszystkim pokazuje to, że efektywność jest wartością, ale z drugiej strony jeżeli znajduje się ona na czwartym miejscu to pracownicy zatrudnieni w firmie Disneya, trzymając się sformułowanych w niej wartości, nie zrobią nic w kierunku zaoszczędzenia pieniędzy, jeżeli miałoby to zagrozić bezpieczeństwu, uprzejmości lub widowiskowości. Te trzy wartości stoją bowiem wyżej w hierarchii.

Rzeczywiste powodzenie przywództwa wg wartości zależy od tego jak wyraźnie zostały określone i uszeregowane wartości i na ile przywódca nimi żyje.

Wszyscy patrzą, jeżeli lider żyje sformułowanymi przez siebie wartościami, inni będą gotowi pójść za jego przykładem.

 

W chrześcijaństwie Jezus uszeregował dwie wartości:

1.       Kochaj Boga całym swoim sercem, duszą i umysłem.

2.       Kochaj bliźniego jak siebie samego.

 

Opracowanie na podstawie książki:

„Jak być przywódcą na wzór Jezusa ?”  Ken Blanchard, Phil Hodges

Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz