Nowy etap programu „FIRMA Z ZASADAMI"

Zmieniamy sposób przyznania certyfikatu. Teraz największą rolę przy przyznawaniu certyfikatu mają osoby /przedsiębiorstwa już certyfikowane !
Certyfikat jest nadawany bezterminowo, ale jako jedyni (spośród wszystkich instytucji certyfikujących) odbieramy go natychmiast, jeżeli przedsiębiorca złamie zasady programu.


Przyjaciele programu „Firma z zasadami” !

OTWIERAMY NOWY ETAP W ROZWOJU PROGRAMU „FIRMA Z ZASADAMI”.
Poprzez program „Firma z zasadami” budujemy przyjazne środowisko biznesowe, którego przewodnim hasłem jest „pozytywne nastawienie i bycie pomocnym”. Wzrastamy w kulturze chrześcijańskiej - promujemy ponadczasowe, uniwersalne, pozytywne wartości.
Dzięki takiemu podejściu do działalności, przedsiębiorcy i pracownicy mają dodatkową satysfakcję, a jako klienci mamy gwarancję życzliwej obsługi i uzyskania pomocy. Mamy zagwarantowane dobrej jakości produkty, a przedsiębiorcy i pracownicy – godziwą zapłatę. Jesteśmy obsługiwani w przyjaznej atmosferze bezpieczeństwa i zaufania.
Budujemy przyjazne środowisko poprzez zrzeszanie przedsiębiorstw w bazie „Firm z zasadami”. Znajdują się tam przedsiębiorcy chcący działać według wyznawanych wartości.
Po zweryfikowaniu przedsiębiorstwa oznaczamy je certyfikatem „Firma z zasadami”. Dzięki temu zyskują one solidne narzędzie marketingowe.
Certyfikat jest nadawany bezterminowo, ale jako jedyni (fundacja prowadząca projekt „Firma z zasadami”) odbieramy go, jeżeli przedsiębiorca złamie zasady programu.

NOWY ETAP – NOWE ZASADY !
Zmieniamy sposób przyznania certyfikatu. Teraz największą rolę przy przyznawaniu certyfikatu mają osoby /przedsiębiorstwa już certyfikowane.
Masz certyfikat – możesz nadawać certyfikat innym!
Obecnie, mechanizmy przyznawania certyfikatu „Firma z zasadami” (a wraz z tym nieograniczone prawo do posługiwania się logiem programu) są następujące:

I.Sposób pierwszy – bezpłatny.
Proces związany z certyfikowaniem trwa praktycznie kilka dni.
O nadaniu certyfikatu decyduje inna firma – wcześniej certyfikowana w programie „Firma z zasadami”.
Należy dopisać swoją firmę do bazy „Firm z zasadami” (www.firmazzasadami.pl/dolacz) oraz wskazać inne przedsiębiorstwo (wcześniej certyfikowane), które podjęło decyzję o nadaniu (Państwu) certyfikatu.
Decyzję podejmuje osoba (reprezentant firmy wcześniej certyfikowanej) przez co bierze na siebie odpowiedzialność za nowo dopisywanego członka programu!

II.Sposób drugi – bezpłatny.
Certyfikat otrzymuje się po 6-cu miesiącach od rejestracji w bazie „Firm z zasadami”.
(Przedsiębiorca zapisuje się do bazy programu „Firma z zasadami” na
www.firmazzasadami.pl/dolacz; Po 6-ciu miesiącach w bazie (jeżeli nie napłyną do fundacji
negatywne zgłoszenia o niej) przedsiębiorstwo zostaje certyfikowane – zyskuje prawo do
korzystania z logo programu „Firma z zasadami”.

III.Mechanizm płatny (1,5 tyś zł netto) – procedura weryfikacyjna trwa około 1 miesiąca.
Przedsiębiorstwo zapisuje się do bazy programu „Firma z zasadami” na
www.firmazzasadami.pl/dolacz oraz wpłaca opłatę na rzecz fundacji, w ramach której fundacja
przeprowadza weryfikację. W przypadku pozytywnego jej wyniku Fundacja certyfikuje ubiegającą się firmę.

Przyjaciele fundacji i programu „Firma z zasadami” prosimy o opinię na temat nowych mechanizmów przyznawania certyfikatów.

Jan Trzciński
Prezes „To co najważniejsze” Fundacja
z autorskim programem „Firma z zasadami”

 

Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz