Na czym polega ochrona znaku firmowego? Czy warto zainwestować czas i pieniądze, by uruchomić procedurę? I wreszcie – jak ona przebiega? Jeśli zastanawiacie się nad ochroną firmowego logotypu lub marki produktu, koniecznie przeczytajcie ten artykuł.

Zarejestrowany znak towarowy daje sporo korzyści. Zabezpiecza właściciela znaku przed ewentualnym niezgodnym z prawem wykorzystaniem znaku przez konkurencję, zwiększa wartość marki w oczach klientów i kontrahentów.

Czym jest znak towarowy?
Znak towarowy to zazwyczaj logo produktu, usługi lub firmy. Często ma postać graficzną, choć zdarza się, że znakiem towarowym jest tylko forma słowna (np. slogan reklamowy czy nazwa). Może też mieć charakter łączony – forma graficzna połączona ze słowną. Jeśli jest oryginalny i silnie kojarzony z daną marką, warto go chronić. Ma bowiem mocne znaczenie wizerunkowe w działalności firmy. Dzięki ochronie minimalizujemy ryzyko, że ktoś będzie próbował wykorzystać go do swoich celów i czerpać z tego korzyści. Uzyskasz wyłączne prawo do korzystania ze znaku (zazwyczaj dotyczy to określonej branży).

Jak uruchomić procedurę?
Aby rozpocząć procedurę ochronną znaku, należy zgłosić się do urzędu patentowego, do rejestru znaków towarowych.

1. Zgłoszenie do urzędu patentowego

W pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek i uiścić opłatę za jego rozpatrzenie. Zależy ona między innymi od liczby klas towarowych, w ramach których zgłaszamy znak (łącznie jest ich 45, ale to Ty decydujesz, które wybierasz). We wniosku trzeba podać swoje dane, przedstawić znak towarowy oraz wskazać, dla jakich towarów i usług ma być on używany. Opłata powinna być uiszczona równocześnie ze złożeniem wniosku. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, zostaniesz wezwany do jej wniesienia. Jeśli tego nie zrobisz, postępowanie zostanie umorzone. Warto przed złożeniem wniosku sprawdzić, czy nasz znak lub podobny nie został już zgłoszony do urzędu patentowego przez kogoś innego. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z baz udostępnionych na stronach urzędu patentowgo, albo skorzystać z usług rzecznika patentowego.

2. Etap formalno-prawny

Po złożeniu wniosku urząd weryfikuje jego poprawność pod względem formalno-prawnym (poprawność jego wypełnienia, uiszczenie opłaty). Jeśli nie ma zastrzeżeń, urząd ujawnia w zewnętrznej bazie znaków informację o zgłoszeniu. Od tego momentu znak jest częściowo chroniony.

3. Etap merytoryczny
Urząd sprawdza, czy znak może podlegać ochronie. Jeśli okaże się, że są ku temu przeciwwskazania (np. ktoś inny zastrzegł taki znak) uzyskasz odmowną odpowiedź.

4. Etap sprzeciwu
Urząd ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o uruchomieniu procedury ochrony. 
W tym czasie inne podmioty mogą zgłosić powody (tzw. sprzeciw), dla których znak nie może zostać zastrzeżony. Mają na to 3 miesiące, ale termin ten może zostać przedłużony do sześciu miesięcy.

5. Ostateczna decyzja
Jeśli nie wpłynął żaden sprzeciw (lub wpłynął, ale został odrzucony), dopełnia się procedura ochrony Twojego znaku. Od chwili złożenia wniosku do ostatecznej decyzji może minąć nawet ponad rok. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od dnia zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji. Owe 10 lat może być dowolnie przedłużane za odpowiednią opłatą.

Ile kosztuje ochrona znaku?
Koszt wcale nie jest mały. Oto jego składowe:
400 zł – tyle wynosi zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej (w wersji elektronicznej)
450 zł – koszt zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej w wersji tradycyjnej
120 zł – to dopłata za każdą klasę powyżej 1 podstawowej
90 zł – koszt publikacji zarejestrowanego znaku w Urzędzie Patentowym
400 zł – opłata za 10 lat ochrony, za każdą klasę towarową
200 zł – opłata za każdorazowy wniosek o przedłużenie prawa ochronnego
A zatem łączne koszty rejestracji znaku towarowego w Polsce, w przypadku jednej klasy towarowej, wynoszą około 1000 zł. Im więcej klas, tym wyższe opłaty do urzędu i ostatecznie wyższy koszt ochrony oraz przedłużenia tej ochrony.

Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz