Dzieciaki w piątek zakończyły kolejny rok nauki. Przed nimi 2 miesiące wypoczynku a przed rodzicami trudne decyzje – co zrobić z pociechą w czasie, gdy do urlopu i wspólnych wyjazdów jeszcze daleko. Szczęśliwi Ci, którzy mogą liczyć na wsparcie dziadków w tym okresie. Rodzice starszych dzieci decydują się na wysłanie pociech na kolonie czy obozy Ofert dla dzieci i młodzieży na rynku jest sporo. Na co zwrócić uwagę, wybierając kolonie dla dziecka?

 

Bez względu na to, czy decydujemy się wysłać syna bądź córkę na kolonie, obóz czy półkolonie, musimy pamiętać, że wszystkie te formy wypoczynku dla dzieci podlegają tym samym przepisom a ich organizatorzy muszą dopełnić takich samych formalności.

Sprawdź, czy dana firma może organizować wypoczynek dla dzieci
Kolonie, półkolonie, obozy sportowe czy biwaki dla dzieci mogą organizować biura podróży, szkoły, kluby sportowe, parafie oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z przepisami organizator musi zgłosić imprezę do kuratorium oświaty na terenie województwa, w którym mieści się siedziba organizatora. Miejsca wypoczynku są nadzorowane bezpośrednio przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Dodatkowo organizator powinien mieć aktualny wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki przy Marszałku Województwa oraz wymaganą gwarancje bankową lub ubezpieczenie. Można to sprawdzić na stronie: www.turystyka.gov.pl.

Zweryfikuj niezbędne zaświadczenia
Podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci musi posiadać specjalne zaświadczenie z kuratorium. Na dokumencie znajdziecie:

 numer zgłoszenia,

 nazwę i adres organizatora,

 miejsce i czas trwania imprezy,

 datę i podpis osoby uprawnionej do podpisu w imieniu kuratora oświaty.

Informację o tym, czy dany organizator posiada takie zaświadczenie, znajdziecie na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl. Jeśli kolonie są organizowane nad wodą i przewidziane są wyjścia na kąpielisko, organizator musi mieć pozwolenie na korzystanie z danego kąpieliska. Wydaje je sanepid.

Wypytaj o kadrę
Przepisy precyzyjnie określają, kto może opiekować się uczestnikami kolonii czy obozu. Mogą to być wyłącznie:

 nauczyciele,

 studenci szkół wyższych z kierunków z przygotowaniem pedagogicznym, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,

 słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych – po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,

 osoby z zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,

 instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,

 instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

 trenerzy i instruktorzy sportowi.

Opiekunowie muszą być pełnoletni i mieć co najmniej średnie wykształcenie. Co ważne, jeden wychowawca kolonijny może mieć pod opieką maksymalnie 15 dzieci w wieku do 10 lat lub 20 dzieci – jeśli są one starsze.

Co z opieką medyczną i wyżywieniem? Dokładnie przeczytaj umowę
Zazwyczaj organizatorzy wypoczynku dla dzieci podpisują umowę na opiekę medyczną z najbliższym ośrodkiem opieki zdrowotnej. Zdarzają się jednak organizatorzy, którzy gwarantują stałą opiekę pielęgniarską podczas całego pobytu na kolonii. Wszystkie szczegóły organizacji pobytu dziecka, w tym kwestie opieki medycznej, wyżywienia, programu kolonii i zajęć dodatkowych znajdziecie w umowie, którą zawierać będziecie z organizatorem. Jeśli jakiegoś zapisu umowy nie rozumiecie – dopytujcie. W przypadku, gdyby udzielona odpowiedź jest wymijająca lub mało satysfakcjonująca – nie podpisujcie umowy.

Wypytajcie o opinię innych rodziców
Jak mawia przysłowie: „Koniec języka za przewodnika”. Warto słuchać rodziców, którzy już korzystali z usług danego organizatora wypoczynku dla dzieci. Niezadowoleni klienci chętnie dzielą się swoimi uwagami. Oczywiście trzeba umieć oddzielić te słuszne uwagi od tych, które wynikają ze zbyt wygórowanych oczekiwań dorosłych. Jeśli jednak krytyczne informacje dotyczą podstawowych kwestii – bezpieczeństwa, poziomu opieki czy organizacji wolnego czasu dzieci – trzeba je bezwzględnie wziąć sobie do serca i poszukać innego, bardziej zaufanego organizatora.

Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz