Czy wiecie, że w zasadzie w każdym mieście można uzyskać bezpłatną pomoc prawną? Darmowe konsultacje prowadzone są przez organizacje miejskie, organizacje pozarządowe i fundacje. W wybranych miastach cyklicznie z inicjatywą wychodzą również prywatne kancelarie. Organizują tak zwane dni bezpłatnych porad adwokackich. Kto może skorzystać ze wsparcia prawników?

 

Z początkiem ubiegłego roku weszła w życie ustawa, która nakłada na samorządy obowiązek tak zwanej edukacji prawnej oraz umożliwienie wybranym osobom skorzystanie z nieodpłatnych konsultacji prawnych.

Dla kogo przeznaczona jest taka pomoc?
Z darmowych konsultacji prawnych mogą skorzystać:

 wszystkie osoby, które ukończyły 65 lat,

 osoby, które nie ukończyły 26 lat – muszą okazać dokument tożsamości,

• osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

• kombatanci,

• weterani,

• osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,

• osoby, znajdujące się w sytuacji zagrożenia,

• osoby, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

By uzyskać pomoc, należy zgłosić się jednego z utworzonych przez gminę punktów z darmowym poradnictwem. Oczywiście trzeba przedstawić stosowne zaświadczenie bądź dokument, który potwierdzi odpowiedni status uprawniający do bezpłatnej konsultacji. Porady udzieli adwokat lub radca prawny.

Na jaką pomoc możemy liczyć?
Pomoc prawna obejmuje:

• udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym w danym obszarze, przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach;

• udzielenie wskazówek na temat możliwości rozwiązania problemu prawnego;

• wsparcie w sporządzeniu projektu pisma prawnego, za wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym czy ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Obszary pomocy:

• prawo pracy,

• przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

• prawo cywilne,

• prawo karne,

• prawo administracyjne,

• prawo ubezpieczeń społecznych,

• prawo rodzinne,

• prawo podatkowe poza sprawami podatkowymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Szczegółowe informacje na temat miejsc, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz godzin działania punktów konsultacyjnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz